قدر

شب قدر است و قدرش را ندانی. اگر دانی ...

التماس دعا

/ 1 نظر / 18 بازدید
زهرا

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد باده خرم عید است که در ساغر شد روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . . عید سعید فطر بر شما مبارک