جمعه

جمعه دلبــــــر دلبـــــری می کند          پیش یارانش سروری می کند
ما که از عمر همش وا داده ایم          جای دلبر دیگران جا داده ایم

/ 2 نظر / 20 بازدید
..

احسنت [پلک] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]