مسابقه چند جانبه گیر سه پیچ با قهرمانی نگهبان دانشگاه های مختلف به پایان رسید. در پایان این مسابقات نگهبان وظیفه شناس خوابگاه یکی از دانشگاه ها به عنوان اقای پیچ انتخاب شد و پیچ بلورین دریافت کرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید