در پی شایعاتی مبنی بر خودکشی (رضا-ر) دانشجو رشته ... ، وی با حضور در کلانتری ضمن تکذیب خبر خودکشی، افزود: (این تنها یک شباهت ظاهری است کدوم CD ؟! اونجا کسی دوربین نداشت ... ).

/ 0 نظر / 2 بازدید