نیازمندی ها 2


دختر ترشیده شما را اب می کنیم.  (روابط عمومی انجمن نابینایان)

ترک اعتیاد توسط متخصص در یک روز.
تماس: شیشصد و ششت وشه.

انواع مواد شادی زا از قبیل کریستال، کراک، قرص ، بنگ، ماری جوانا و ... موجود است.
تماس: لطفا به اگاهی بالایی مراجعه کنید.

/ 0 نظر / 8 بازدید