تعریفی از اسلحه تفنگنوعی ناموس منتها از جنس فلز، قنداق ان هیچگاه خیس نمی شود و لازم نیست ان را تر و خشک کنید، مطمئن باشید بغل کردن و در اغوش گرفتن این ناموس در ملا عام نه تنها اشکال ندارد که هنگام رژه اجباری است.

/ 0 نظر / 3 بازدید