استاد يکه تاز سخن پارسی حافظ شيرازی

چو منصور از مراد انان کـه بردارند، بردارند
کــه این درد اگر در فکـــر درمانند، درمانند
سرشت گوشه گیران را چو دریابند، دریابند
رخ مــهر از نکو رویــان نگردانند، اگردانند

/ 0 نظر / 3 بازدید