اول ماه رمضونی یه دعا کردم این دعا با تمام دعاهای دیگم فرق می کرد نمی دونم چه طوری این دعا به زبونم افتاد ولی از ته دل از خدا خواستم دیشب که شب قدر بود تو حرم اقا امام رضا(ع) براورده شد. تا صبح همین جور به خودم فکر می کردم چه کار خوبی تو دنیا انجام دادم که این نعمت بزرگی نصیبم شد.

به همون بزرگیش قسم که باور کردم:

هم دعا از تو٬ اجابت هم زتو          ایمنی از تو٬ مهابت هم زتو

/ 0 نظر / 5 بازدید