جناب الهام گفتن که اکنون در قانون موجود٬ هیچ محدودیتی برای ازدواج مجدد وجود نداره اما با ماده ای که دولت به قانون جدید حمایت از خانواده اضافه کرده ازدواج مجدد محدود وقاعده مند می شود.

آقای الهام عزیز،محدود حالا یه چیزی، خونه شاید بری ولی منظور از قاعده مند چی بوده؟ ها! خانم رجبی تا ته توی این قاعده مند رو درنیاره بعید میدونم بی خیال شما بشه! مواظب خودتون باشین که خدای نکرده (ناکام ته ماهیتابه ای هزاره سوم) نشین یه موقع.

/ 0 نظر / 4 بازدید