طنز المثلفلفل نبین چه ریزه بشکن ببین اِ ریزتر شد که ...
خربزه خوردی باید تا تهش با قاشق تمیز کنی ! حیفه ها ...
ماهی رو هر وقت از اب بگیری بزنی تو سرش کله پا میشه !
در عفو لذتیست که در بخشش نیست . والا من تجربش رو کردم

/ 0 نظر / 2 بازدید