توصیه اخلاقی


هرگز همسر اینده خود رابه خوردن ساندویچ دعوت نکنید. اگر کردید براش خوراک سه نون نگیرید. اگر گرفتید لااقل پولش رو حساب کنید. اگر نکردید بابت از دست دادن عشقتون خیلی ناراحت نشوید چون لااقل یک ساندویچ مجانی خورده اید.

08.gif  وبعدش  12.gif

21.gif

/ 0 نظر / 17 بازدید