یازدهمین سالگرد حادثه جان سوز راه آهن نیشابور

«برای تمام کسانی که در این حادثه بی گناه کشته شدند یک فاتحه بخوانیم»

11 سال هم براحتی گذشت و من هنوز در حسرت آن روزها مانده ام. خیلی چیزها را فراموش کرده ام ولی یادت و آن روز فراموش نشدنی ساعت هایش هم در نظرم زنده است. با قلبی از عشق و درد ...! یاد آن روز مرا می شکند

دایی جان روحت شاد

جزییات حادثه

/ 0 نظر / 13 بازدید