معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفتن که بحران هویت در نسل جوان و خلا این بحران در جامعه به مرز بحران رسیده است و در صورت عدم کنترل ،این بحران به فاجعه تبدیل خواهد شد . بابا کدوم بحران؟ چرا شایعه درست می کنین؟ ما بدهکاری نداریم هیچ، قسط اول بچه ها رو هم پرداخت کردیم ! تازه مربی خارجکی هم اوردیم ! همه ای شایعه ها هم زیر سر این عادل فردوسی پوره.

حالا خارج از شوخی این کلمه بحران رو توی این جمله مسئول عزیز بشمارین ببینین چندتاست! ... بابا چرا الکی تلقین بد به جوونها میکنین؟ ما جوونها که نه مشکل مادی داریم نه معنوی. از نظر اشتغال هم که همه مون سرکاریم! مشکل و بحرانی وجود نداره که.

ای بابا دست از سر ما بردارید ...

/ 0 نظر / 3 بازدید