شوخی با اهلش ...

می دونین 4 تا از مشخصه مشهدی ها چیه؟ البته شاید شنیده باشین. یکی از رفقا می گفت این 4 تاست:


* وقتی بستنی لیوانی می خورن از درب پلاستیکی یا کاغذی اش هم یه فیضی می برن ! البته به نظرم مشهدی ها برای جلوگیری از اسراف این کار رو می کنن.


*دومیش اینه که میگن وقتی نوشابه می خورن مدام چشمشون به شیشه نوشابه هست تا خدای نکرده یه هو تموم نشه ! یا اینکه مدام به شیشه نگاه می کنن چون که می دونن نوشابه ضرر داره و می خوان زیادی نخورن. ولی وقتی می بینن که ممکنه که اسراف بشه تا ته اش می خورن.


*سومیش هم اینه که میگن با پیژامه راه راه خیلی دیده میشن ! خوب عزیزه من می خوای مشهدی ها با زیر پیژامه ای راه برن !!! تا زه پیژامه راه راه پوشیدن کلی فایده داره که هنوز بشر کشف نکرده ! اصلا دنیا در اینده مشهدی ها رو کشف خواهد کرد.


*و اخریش میگن اینه که توی ورودی در وای می ایستن و به مهمون میگن : چرا تشریف نمی یارید تو. اینجوریکه بده؟! می دونین چیه، مشهدی ها خیلی مهمون نوازن. ولی از مهمون نوازی مهم تر وقت شناسیشونه! دوست ندارن وقت گران بهای مهمونشون رو خیلی بگیرن! تازشم تو این دنیا عجیب غریب هر ان ممکنه زلزله بیاد، به خاطر همین رفته توی چارچوب در وایستاده ! اگه زیر اوار بمیره اون مهمون میاد جواب میده؟! پس بهتره هرچه سریع تر بره خونش و توی چارچوب درش وایسته.


خیلی نخندین ! ... گفتین کجایی هستین؟! اتفاقا سوژه بعدی شمایید.

/ 1 نظر / 25 بازدید
مهتاب

خدای نکرده زبونم لال که شما مشهدی نيستين که اينقده خوب ميشناسين شون