دهمین سالگرد حادثه جان سوز راه آهن نیشابور

«برای تمام کسانی که در این حادثه بی گناه کشته شدند یک فاتحه بخوانیم»

10 سال از آن روز و آن خبر گذشت. هنوز خاطرات آن روزها در دلم زنده هست، خنده هایت، صدایت، قول هایت، حرف هایت... باور نمی کنم که از پیش ما رفتی. حالا خواهرزاده کوچکت 25 سالشه! آه از اون روز که مرا از تو جدا کرد، دیگر آن لکوموتیو طاقت همراهی تو را نداشت! یاد آن روز مرا می شکند ...

دایی جان روحت شاد

جزییات حادثه

/ 2 نظر / 13 بازدید
زهره

چه ناراحت کننده... متاسفم... روحشون شاد باشه [گل]

زهره

آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم / بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم یادشون گرامی...[گل]