گفتن از وقتی که پروژه سد شهید عباسپور در استان خوزستان به اجرا درامده و ابگیری شده٬ قسمت هایی از کوه و نقاط مرتفع در این منطقه بعد از ابگیری به صورت جزیره های مصنوعی درامده که با ابتکار مسئولان استان خوزستان به منطقه اختصاصی برای رفع خستگی و تفریح انان تبدیل شده است ! و به همین منظور یک مجتمع رفاهی کامل جزیره ای هم ایجاد کردن! گفته می شود که محبوبیت این جزیره در میان مسئولان استان خوزستان به گونه ایست که از 6 ماه تا حتی یکسال قبل باید برای عزیمت به این مناطق وقت بگیرن .

من شنیده بودم دوبی بهشتیه برای خودش(!) ولی خوزستان رو با این که نزدیک دوبیه نمی دونستم. چی؟ ... اهان متوجه شدم .بچه هایی که رفتن خوزستان میگن اونجا هم بهشتیه برای خودش البته از هر دو لحاظ ...؟!

/ 0 نظر / 4 بازدید