امروز سوالی از خودم پرسیدم گفتم چه کسی امام جعفر صادق را شهید کرده در پاسخ این سوال ماندم و از خودم شرمنده شدم. سوال رو باز کردم و از خودم پرسیدم قاتل کدام امام ها رو می دونم؟ باز ناراحت شدم چون فقط قاتل 4 امام رو می دونستم. وای بر من یک بچه مسلمان یک بچه شیعه هیچ چیز امام هاش نمی دونه؟ خیلی ناراحت شدم یه بغض تو گلوم بود.

یه کتاب پیدا کردم که زندگانی امامان رو نوشته بود . برای خودم متاسف بودم ...

قاتل امام علی(ع)  عبدالرحمن بن ملجم مرادی

قاتل امام حسن(ع)  جعده به تحریک معاویه

قاتل امام حسین(ع)  شمر

قاتل امام زین العابدین(ع)  ولید بن عبدالملک به تحریک هشام

قاتل امام محمد باقر(ع)  هشام

قاتل امام جعفر صادق(ع)  بر اثر توطئه های منصور عباسی

قاتل امام موسی بن جعفر(ع)  سندی بن شاهک به دستور هارون الرشید

قاتل امام رضا(ع)  مامون

قاتل امام محمد تقی جواد الائمه(ع)  ام الفضل به تحریک معتصم و جعفر برادر ام الفضل

قاتل امام علی النقی الهادی(ع)  معتمد عباسی

قاتل امام حسن عسکری(ع)  به دستور معتمد عباسی

/ 4 نظر / 2 بازدید
مهتاب

وقتی قابيل هابيل رو می کشه از بچه های من بيشتر از اين انتظاری نميره!!!!!!!!!۱

فاطمه.::.گل يخ

منم برای خودم متاسفم.به عنوان يه جوون تحصيل کرده ايرانی و ...