کارهایی که اگه بکنی خیلی حال میدهیک شب مهمانی که باهات خیلی رودربایستی داره برای شام و خواب دعوت کن خونتون، قبل از خواب نوشیدنی های زیادی بهش بده و هندونه براش بیار و وایستا تا اخرش بخوره. بعد سریع میری در دستشویی و توالت رو قفل میکنی و یه قرص خواب می خوری و راحت می خوابی.04.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید