پرکردن پیک نیک در طی دوره کاراموزی رشته مهندسی شیمی-صنایع گاز در دانشگاه مهندسی افرید. طبق اخبار واصله حال متهمین این حادثه وخیم است.

/ 0 نظر / 2 بازدید