بیکار نباشید

هر زمان احساس بی حوصلگی کردید و خواستید سر خود و بقیه را گرم کنید این اقدامات توصیه می شود:
* طرح تعویض جلد کتب ابتدایی
* تغییر نظام قدیم به جدید، و در نهایت تغییر نظام جدید به قدیم جدید شده
* تغییر ساعت کار بانک ها و دوباره تغییر تغییر ساعت کار بانک ها
* تعویض پلاک معمولی به لیزری و لیزری به دیودی و
* سر کشی به کشورهای دوست و همسایه که اصلا از قدیم انگار باهاشون هیچ مشکلی هم نداشتیم که ببینیم کم و کسری ندارن
* بررسی خیابان های تازه اسفالت شده برای اجرای طرح اب و فاضلاب

/ 0 نظر / 2 بازدید