گله ای نیست

سخنم بس که دنیا به دلم رو نبست                 گله ای نیست، رسم دنیا همین است که هست
/ 2 نظر / 16 بازدید
زهره

آنچه نادیدنی بود ازمردم این دنیا دیدم… باورم گشت که آرامش نابینااز چیست…!

..

جانا به دل یار غریبم تو مدد کن [افسوس]