بر سر بد دو راهی گیر کرده ام ...

یکی در دیار خود دیگری در شهر غربت

یکی پول می گیره دیگری رایگانه

یکی مهندسی برق دیگری مهندسی دریا

یکی الکترونیک ودیگری کشتی

یکی استان قدس و دیگری نفتکش

به نظر شما رشته مهندسی برق دانشگاه امام رضا (غیر دولتی وابسته به آستان قدس) بهتره یا مهندسی دریا دانشگاه چابهار بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران؟

خودتون رو جای من بذارید و بگین کدوم رو انتخاب می کردید؟

/ 3 نظر / 8 بازدید
mahtab

یا دومی یا هیچ کدوم